Intern kvalitetskontrol

Vi gennemfører gerne - på dine vegne - den kvalitetskontrol, der er nødvendig for at sikre at medarbejderne lever op til virksomhedens politikker fx. transportpolitikken og tillige om de lever op til myndighedernes krav. Det kan ske ved, at vi efter aftale med dig gennemfører en "her og nu kontrol" af dine biler ved ind- eller udkørsel fra virksomheden. De punkter, der kontrolleres, er på forhånd aftalt med dig. Det kan være kontrol af om føreren anvender sikkerhedssele og ikke taler i mobiltelefon, om alle relevante dokumenter er til stede, kontrol af brug af fartskriver og tachograf, at køretøjerne opfylder gældende regler i.f.m. transport af farligt gods, surring af gods, kontrol af surringsmateriel, udsyn fra førerpladsen, kontrol af spejlindstillinger, o.s.v. Samtidig hjælper og vejleder vi chaufførerne. Kvalitetskontrollen gennemføres naturligvis i en glad og positiv ånd.

Efter en intern kvalitetskontrol udarbejder vi en anonymiseret rapport så ledelsen på det overordnede plan kan se, hvordan det står til med overholdelsen af virksomhedens politikker mv.

Kontakt os og hør mere om mulighederne her.