Masterdriver netværk

Etablering af et netværk for "MasterDrivere".

På opfordring har TungVognsSpecialisten.dk taget initiativ til etablering af et fagligt netværk for MasterDrivere.

En MasterDriver er den person, der i de større transportvirksomheder varetager den daglige support til chaufførgruppen. Det er MasterDriveren, der hjælper chaufførerne med de daglige spørgsmål omkring køre- og hviletid, transport af farligt gods, surring, spejlindstillinger, miljø- og energirigtig kørsel osv. Det kan også være MasterDriveren, der sørger for at diagramarkene bliver afleveret og opbevaret på korrekt vis eller ham, der forestår download af førerkortene og af tachograferne. MasterDriverens opgaver er mangeartede og forskellige fra virksomhed til virksomhed. Ofte er det også ham, der forestår let undervisning, chaufførmøder mv.

MasterDriverne lever ofte et ensomt liv og for, at de kan bevare gejsten, har de behov for et netværk, hvor de kan mødes, blive opdateret og få ny viden på de forskellige fagområder. I netværket bliver MasterDriverne inspireret og udveksler ideer, procedurer og meget andet, som de tager med hjem til gavn for egen virksomhed. MasterDriverne bliver gennem netværket gjort bekendt med nye teknologier, nyt udstyr, nye metoder m.m.

Der vil blive afholdt 3 møder årligt. Møderne vil blive afholdt på skift hos de virksomheder, der deltager i netværket

Det koster 5000 kr. + moms årligt pr. virksomhed (2 MasterDrivere) at være med i netværket.

Virksomheder kan tilmelde deres MasterDriver ved at sende en mail til cpf@tungvogn.dk med de relevante kontaktoplysninger eller ved at kontakte os her.

Vi glæder os til at få udbygget netværket til fælles glæde for vejtransportbranchen.

Følgende transportvirksomheder og masterdrivere er pt. tilmeldt Masterdrivernetværket:

DLG a.m.b.a.

Mads Peter Madsen, Masterdriver, mpm@dlg.dk, mobil.: 40345000

Johs. Rasmussen Svebølle A/S

Lars Jensen, Masterdriver, lje@johs-rasmussen.dk, mobil: 20723019

Arla Foods

Søren Nyborg, Kørselsleder, sonyb@arlafoods.com, mobil: 72147226

City Container

Lasse Løvendahl, lasse@citycontainer.dk, mobil: 20296981
Ulrik Post, upo@citycontainerfyn.dk, mobil: 30178969
Hans Nielsen, hni@citycontainer.dk, mobil:

Slagelse Transportcenter

Jens-Ole Larsen, Vognmand, jol@stcfragt.dk, mobil: 22107380

Danish Agro

Kurt Jensen, Transportchef, kuj@danishagro.dk, mobil: 27800801
Jan Erik Toft, Transportchef, jafr@danishagro.dk, mobil: 20410864

Palle's Fragt A/S

Michael Palle, Vognmand, mpa@pallesfragt.dk, mobil: 25186900

YIT

Ivan Fabricius, ivan.fabricius@yit.dk, mobil: 20226853
Henrik M. B. Fæster, Salgs- og entrepriseleder, henrik.m.b.faester@yit.dk, mobil: 30684858

Bygma A/S

Sten Vinther, Logistikchef, svi@bygma.dk, mobil: 61551385

AMU-Fyn

Karin K. Sørensen, Uddannelseskonsulent, kks@amu-fyn, mobil: 22104111
Michael Hyllen Mikkelsen, Transportfaglærer, mhm@amu-fyn.dk, mobil: 29421679
Henrik Sørensen, hes@amu-fyn.dk, mobil: 21426374