TVS-Serviceaftale

Mange transportvirksomheder vælger at outsource de opgaver, der ikke umiddelbart er virksomhedens kærneområde. Fx. outsourcer mange virksomheder kantinedrift, rengøringsopgaver, reparation-, service-, og vedligeholdelsesopgaver af produktionsanlæg og køretøjer osv. Opgaver som revision, HR og arbejdsmiljø outsources også.

Tænkt over om det ikke er en god ide for din virksomhed at outsource opgaver:

  • Virksomhedens køre- og hviletidsadministration. Det kan fx. være indsamling af diagramark, data fra førerkort og fra tachografer, regelmæssig analyse af køre- og hviletider, chaufføropfølgning, køretøjsopfølgning, køre- og hviletidskurser, chaufførmøder, rådgivning i forbindelse med fx. kørselsplanlægning, udfærdigelse af ledelsesrapporter, hjælp og rådgivning i.f.m. bødesager og indkaldelse til virksomhedskontrol osv.
  • Intern kvalitetskontrol. Mange transportvirksomheder forsømmer at gennemføre den nødvendige interne kontrol af, hvorvidt medarbejderne lever op til virksomhedens visioner og politikker fx. transportpolitikken. Se mere om intern kvalitetskontrol her.
  • Sikkerhedsrådgivning på farligt gods området. Se mere om sikkerhedsrådgivning her.

Alle ved, at køre- og hviletidsadministrationen, intern kvalitetskontrol og HR samt arbejdsmiljø er enormt videns- og ressourcekrævende. Ved at tegne en serviceaftale med TVS kan du outsource et eller flere områder og derved slipper du for at skulle anvende egne ressourcer og kompetencer til disse opgaver. Du kan spare personelressourcer og bekymringer.

Kontakt os og hør mere om mulighederne her