Nyt fra Justitsministeren vedr. køre- og hviletidssager.

”Bødesager sættes i bero.
Sagsbehandlingen af alle færdselssager om overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne bliver sat i bero med øjeblikkelig virkning fra tirsdag 19. september. Det betyder, at sagerne ikke kommer for retten eller i øvrigt bliver afgjort, oplyser statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten. Sagerne bliver sat i bero, indtil en IT-løsning, som skal understøtte de nye bestemmelser på området, er færdigudviklet og implementeret. Løsningen skal udvikles af Rigspolitiet og forventes færdig omkring maj 2018, oplyses det i en pressemeddelelse.”
Emner
Ingen emner.
Lignende nyheder