Sikkerhedsrådgivning

Sikkerhedsrådgivning(ADR), Transport

Sikkerhedsrådgivning og farligt gods - hvad er det?

En meget stor del af erhvervslivet er omfattet af reglerne om at have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet, men rigtigt mange af virksomhederne, der er omfattet af kravet ved det bare ikke.

Farligt gods er en stor mængde faste stoffer, væsker, gasser m.v., der er defineret i ADR-konventionen. Det er ikke nødvendigvis ting, der i sig selv behøves at være farlige (f.eks. giftige), men alene noget der kan gøre skade på mennesker, dyr, miljø eller materiel, hvis det ikke bliver behandlet forsvarligt og sikkert.

Som udgangspunkt er alle der er involveret i pakning, forsendelse og transport af farligt gods, omfattet af ADR-konventionen. Der er, som indenfor så mange andre områder, dog undtagelser. Er du i tvivl om hvorvidt din virksomhed er omfattet eller ej, så ring og få en snak med os.

Se hvad du får som sikkerhedsrådgiverkunde hos os her

Foranalysen gennemfører vi på timepris, hvis du ønsker at indgå en 1-årig aftale med os og den er uden beregning, hvis du indgår en 3-årig aftale med os.

Kontakt sikkerhedsrådgiver (ADR) Henrik Brunstedt på 4091 6184 - heb@tungvogn.dk

Tungvognsspecialisten er medlem af:Intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver?

Det er helt op til virksomheden at vælge, om man ønsker at uddanne og anvende en intern sikkerhedsrådgiver, eller om man ønsker at benytte en ekstern. Når man vælger at have en intern sikkerhedsrådgiver, stiller det dog meget store krav til både virksomheden og sikkerhedsrådgiveren. En stor fordel ved at benytte sig af en ekstern sikkerhedsrådgiver er, at denne kommer ude fra og ser på virksomheden med "friske øjne".

En del virksomheder vælger faktisk at have begge dele, for på den måde har de en fast medarbejder i huset til hverdag, men samtidigt får både virksomheden og den interne sikkerhedsrådgiver, fordelen af at blive kigget ovre skulderne af "en ude fra".

Den interne sikkerhedsrådgiver får på denne måde også en sparringspartner i dagligdagen og selv om man er ekstern sikkerhedsrådgiver, skal man faktisk kende virksomheden lige så godt som de øvrige medarbejdere. Hvad vil du/I vælge?

Erfaringsmæssigt virker det oftest lettere for en ude fra kommende, at få indført bla. opstramninger og procedurer m.v. overfor øvrige medarbejdere, end deres egen kollega vil kunne.

Hent folder om Sikkerhedsrådgivning her